අපි නොදන්න බුර්කා – 8

Power Point

PDF

This entry was posted in ගෘහස්ථ අපරාධ, පියා දියණිය විකිණීම, බලෙන් විවාහ කරල දීම, බාල අපරාධ විවාහ, බුර්කා නම් සිපිරිගෙය, මිළට ගැනීමට හෝ උරුමයේ කොටසක් ලෙස විකිණීම, මුස්ලිම් කාන්තා අපගේ ඉරණම and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to අපි නොදන්න බුර්කා – 8

  1. Nipuna පවසයි:

    as renowned ex- Muslim Amil Imani puts it “islam is like a liquor”. people who are addicted to it find it life giving while the majority of muslims still take a lip of it in their everyday lives.

    කැමතියි

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )