ඉස්ලාම් කාන්තා අපි ඔන්ලයින් යන්නේ, වඳ වෙන්නේ මැරුම් කන්නයි

Click to enlarge

එන්න ඔබත් ඉස්ලාම් බවට පත්වී අපි සමඟ ඉස්ලාමයේ සුන්දරත්වය රස විඳින්න.

This entry was posted in අන්තර්ජාල භාවිතය නිසා මැරුම් කෑම, මුස්ලිම් කාන්තා අපගේ ඉරණම, වඳ බව නිසා මැරුම් කෑම. Bookmark the permalink.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )